iek Bakmiek yetitirenlere ksa ve pratik bilgiler. iek yetitirmenin pf noktalar nelerdir? Hastalklarla mcadele nasl yaplr? Hastalklarn tedavisi nasl olmaldr?

akl zerinde iek Soan
Kasm-Aralk aylarnda iek aan Narcissus ve Hyacintus soanlar Eyll ay sonunda akl talar ile hazrlanan dikim yerine yerletirilir. Bu bir cam kase olursa bitkinin kklenmesini izlemek mmkndr.

Yapraklar da kire lekeleri
Buna ok miktarda kireli su pskrtlmesi neden olur. Ancak bu lekeler sprey ya da sv ekilde bulunan yaprak parlatclar ile giderilebilir.

Yapraklann temizlii
Ss bitkilerinin yapraklar zerinde zamanla tpz tabakalar oluur. Bu tozlar yaprak gzeneklerinin kapanmasna dolaysyla solunuma engel olduklar iin bitkinin yaam fonksiyonlarnda aksamalar meydana gelir. Bu gibi sorunlar ortadan kaldrmak iin yapraklarn bir snger yardmyla oda ssnda olan kiresiz su ile temizlenmeleri gerekir.

Sabun ve Alkol
24 gr sabun, 1 t su ve 10 cc alkol kartrlarak bir eriyik elde edilir. Bu karm evde kolayca hazrlanan etkili bir ilatr. Bitkilerin z sularn emerek yaprak kvrlmas ve ekil bozukluuna yol aan yaprak bitlerine kar kullanlabilir.

Yer deiiklii
Bitkilerin ska yer deitirmesi son derece sakncaldr. Bitkileri yerletirirken uzun sre kalabilecei yer dnlmelidir. Yapraklarn ve tomurcuklarn dklmesi gibi sakncalar yaratabilir.
Sulama
Souk su bitkilerde yaprak lekeleri, doku, kk rkleri gibi zararlar yapabilir. Sulama genellikle oda scaklnda kiresiz su ile yaplmaldr.

Kirli sakslar
Bitki hastalk etmenlerinin uygun gelime yerleridir. Saks ister plastik, ister toprak olsun boaltld zaman iyice temizlenmelidir. inde soda bulunan scak su ile fralanmal ve durulanmaldr.

Trmanan bitkileri nasl desteklemeli
Baz trmanc bitkiler duvar stnde salam bir peneye sahiptirler. Baz trlerin trmanabilmesi iin yardm gereklidir. Bu yardm, duvara vida monte edilip srgnlerin ince teller yardmyla bunlara tutturulmas suretiyle olabilir. Duvara tel gerebilir, aa direkler koyabilirsiniz. Ancak yaplan dzenlemede bitkinin yeterli k almas gerektii unutulmamaldr.


Baka destek eitleri
Baz kk bitkiler, saksya demir ember monte edilip bununla desteklenirler. Stephanotis, Ho-ya carnosa gibi ince srgn veren bitkiler iin demir ember son derece uygundur. Fakat Philo-dendron, daha byk bir destek ister. Bu tr bitkilerin desteklenmesinde; zeri yosun veya snger kapl plastik bir boru kullanlabilir. Yosunlar, boruya naylon ipler ile balanmal, zaman zaman da slatlmaldr. Bylece bitkinin hava kkleri yosunlar arasna girip destee tutunacaklardr.

Saks deitirme

Belirli kurallara dikkat edildii srece saks deitirmek zor deildir.
Saks deitirmede dikkat edilecek hususlardan biri bitkinin fizyolojik durumu ile ilgilidir. Bymenin gzle grnr yavalamas, bitki renginde solgunluk (hastalk haricinde) kklerin saksnn deliklerinden kmas gibi. Dier nemli bir husus da, deitirilecek sakslarla ilgilidir. Eer saks yeni ise kullanlmadan nce kiresiz suda 24 saat bekletilmeli suyu tamamen emmesi salanmaldr. Bu kural toprak saks iin geerlidir. Eski sakslar ise ii ve d su altnda iyice fra ile temizlendikten sonra kullanlmaldr. Temel kurallardan birisi de saks drenajnn iyi olmasdr. Suyun saksnn dip ksmnda birikmesi kklerde rmeye yol aacaktr. Ancak krk saks paralaryla yaplan basit bir drenaj (suyun aknn dzenlenmesi) kabilecek problemleri ortadan kaldracaktr.

Deitirme ilemine gelince; Deitirilecek saksdaki bitki toprak yzeyinden sol elin yzk parma ile iaret parma arasna alnr, saks salamca tutularak ters evrilir. Saksnn bir kenar hafife sert bir yere vurularak bitkinin serbeste saksdan kmas salanr. Yeni saksnn dip ksmndaki su aktma deliinin zerine birka saks kr konduktan sonra zerine 3 cm kadar taze toprak konur, bitkinin kklerinden, eski toprak silkelendikten sonra saksnn ortasna gelecek ekilde oturtulur. Kalan boluk taze toprakla saksnn st dzeyinde 1-2 cm boluk kalacak ekilde doldurulup sert bir yere vurularak topran skmas salanmaldr. Deitirme ilemi bittikten sonra toprak tmyle nemli duruma gelinceye dein su verilir ve gne almayan aydnlk, lk bir yere yerletirilerek kklerin yeni ortamlarna uymalar salanr.

Saks toprann deitirilmesi gibi gevetilme yoluyla havalandrlmas da nemlidir. Bu ilem iin.u ksm hafif sivri tahta ubuktan yararlanlabilir. Kklerin zarar grmemesine dikkat edilmelidir.